torsdag 23 januari 2020

Måndag var en sorgedag

Tung start på veckan

Det är inte mina katter på bilden.
Vet inte om jag nämn det på bloggen tidigare. Men vi har två katter. 
Tyvärr så är det bara en katt kvar idag. En av katterna blev tvungna att somna in i Måndags. Katten har varit sjuk ett tag och medicinerats under många månader. Tyvärr hjälpte det inte och vid senaste kollen så visade det sig att han också fått diabetes. 

13,5 år har katten funnits med oss. Hela familjen var med och tog farväl. Mycket tyngre än vad jag trodde det skulle vara. 
Nu hoppas vi att vår andra katt klarar sig från sjukdom, denna är lika gammal men betydligt piggare.

Sorgearbete fortsätter i veckan, nu gäller det att minnas det goda stunderna.

Cashback

Jag vill bara avsluta med några cashbacktips jag stötte på häromdagen. 
Alla kommer från Reward Network
Skapa ett konto vi länken Reward Network (affiliate) eller gå in på deras sida själv.

Sök på Wish, klicka dig vidare till Wish hemsida och registrera ett konto. Vips har du 80kr i cashback. 

Sedan går du tillbaka till Reward Network. Söker efter Åsiktstorget. Klickar dig vidare till deras hemsida. Registrerar ett konto där, swosch, så har du fått 16,8kr i cashback.

Detta var de superlätta pengarna.
Har du möjlighet att byta elavtal så har Fortum just nu 800kr i cashback via Reward Network. Plus 500kr rabatt på elen under ett år. Jag har fortfarande bundet avtal men hoppas detta erbjudande dyker upp igen när jag ska förhandla om mitt elavtal.

Allt som allt kan detta ge 896,8kr med bara några minuters insats.

Torsdag

Är ledig idag och nu är pausen i städningen slut. Vi har bestämt att torsdagar är vår städdag, så det blir fint till helgen. Oturligt för mig så råkar jag vara ledig denna torsdag. Då blir det mycket städ för mig. Men skönt att fixa sådant i veckan så helgen får bli lugnare.

Hoppas ni ser framemot nästa sparresa som kommer på måndag. Har du missat Robert Sloberg´s sparresa, här är den!

Min sparresa - Robert Sloberg
måndag 20 januari 2020

Min sparresa - Vägen till ekonomisk frihet - Robert Sloberg

Min sparresa

Vägen till ekonomisk frihet

För drygt 3-4 år sen väcktes mitt stora intresse för sparande i största allmänhet och börsen i synnerhet. Det som i början av min sparresa fångade mitt intresse var dels möjligheten att kunna investera och göra vinst samt dels att få vara delaktig i ett långsiktigt gemensamt projekt, såsom det de facto är att äga aktier.

Ekonomi och pengar är ofrånkomligt något som rör alla människor och familjer på ett eller annat sätt. I min uppväxt var pengar varken något som var knapert eller något som fanns i överflöd. Däremot användes hushållets ekonomiska resurser på kortsiktiga, impulsiva transaktioner, ofta med mycket dåliga villkor. Detta medförde att jag genom min uppväxt såg pengar som ett medel för konsumtion och inte något för långsiktiga investeringar.

När jag var 19 år flyttade jag för första gången hemifrån, då från lilla Hörby till stora Uppsala. Anledningen till flytten var att jag skulle påbörja mina studier i Statsvetenskap vid Uppsala Universitet, studier som så småningom ledde fram till en mastersexamen i ovan nämnda ämne.

I samband med denna flytt blev jag tvungen att för första gången i mitt liv hantera hela det ekonomiska kretsloppet själv, det vill säga att jag blev ansvarig för att se till att tillräckliga resurser kom in och att dessa användes på ett ansvarsfullt sätt. När jag började studera låg CSN på dryga 9 tusen kr per månad och bostadsbidraget från Försäkringskassan på drygt 1 tusen kr per månad. För dessa 10 tusen kr skulle jag klara av att betala hyra, studielitteratur, mat, nöje samt andra basala utgifter som exempelvis mobilabonnemang.

Det var först här som jag märkte hur det ekonomiska tänkandet från min uppväxt hade kommit att prägla mig. När alternativen stod mellan att låna studielitteratur eller köpa den på kredit via Klarna så föll oftast tyvärr valet på det senare. I början var det inga problem att betala, det var enbart en mindre skuld på några tusen kr som jag kunde betala av månadsvis. Men, efterhand som min studietid fortlöpte växte också så mina skulder och vad jag valde att handla för saker på kredit. Som säkert många av er känner till har kreditföretag allt som oftast en väldigt hög ränta. Om minnet inte sviker mig låg min räntesats på cirka 20-25 procent av totalsumman som nu var uppe på dryga 20 tusen kr.


Efter tre år i Uppsala vid 22 års ålder, och en kandidatexamen i Statsvetenskap, flyttade jag tillbaka till Skåne, närmare bestämt till Malmö. Min plan för de närmaste åren var att jag skulle studera en masterutbildning i Statsvetenskap vid Lunds Universitet. I samband med denna flytt fick jag ett lån från en mycket vänlig bekant som gjorde att jag kunde lösa hela den kreditskuld som sedan tidigare hade byggts upp. Lånet jag fick kunde jag betala tillbaka utan ränta och när möjlighet fanns. Det var härefter som jag bestämde mig för att tänka mera långsiktigt gällande min privatekonomi. Trots den ökade medvetenheten var fortfarande investeringar och sparande något som var främmande för mig. Från 22 års ålder bestämde jag mig för att all konsumtion som görs inom den överskådliga framtiden som student ska kunna täckas med de inkomster som jag de facto hade där och då.

Vid 24 års ålder tog jag min mastersexamen i Statsvetenskap. Direkt efter att jag avslutade mina studier 2015 fick jag omgående arbete på ett företag i Malmö som administratör. Lönen var mycket låg och arbetsuppgifterna väldigt enkla och repetitiva, mina inkomster var i stort sätt inte större än när jag var student trots att jag nu arbetade heltid! Arbetet och min tidigare studieperiod lade ändock grunden för mitt synsätt på att man som enskild individ måste arbeta sig upp i livet, ansträngning ska löna sig och ingenting kommer gratis. Tidiga morgnar och evigt slit resulterade alltid i lön vid slutet av månaden, trots att det inte var det roligaste arbetet.

Fram tills 2015 hade mina investeringar i aktier varit mycket små, de få köp jag hade genomfört var helt utan tanke och omsorg. De aktier som hade ett ”coolt” namn och där jag kunde köpa många sett till antalet gick före de riktiga kvalitetsbolagen. Under mitt arbete på företaget i Malmö satt jag dagligen och lyssnade på poddar om ekonomi, aktier och investeringar. För att nämna den som har betytt allra mest för mig är det en podd som hette Prata Pengar. Nicklas Andersson och Philip Scholtzé blev mina källor till ekonomisk kunskap.

Jag blev avsnitt för avsnitt mer och mer kär i allt som rörde ekonomi, från makroekonomi som BNP, reporäntor och inflation till mikroekonomi där den enskilda konsumenten är i fokus. Personlighetsmässigt påminner jag om Nicklas när det kommer till energi och intresset för att nörda ner mig i detaljer som kan få vänner att somna. Detta är förmodligen en av anledningarna till att jag än i dag följer honom och hans arbete som sparekonom frenetiskt.


Jag blev helt enkelt förälskad i allt som rör ekonomi och sparande. Tankesättet om den långsiktiga investeringen och ränta på ränta effekten lät för mig så simpel och samtidigt så elegant, varför var inte ett långsiktigt sparande något som alla människor valde?

Det var här som min sparresa började på riktigt. Jag kastade mig ut på det stormiga havet som är börsen, där de många poddarna med Prata Pengar i spetsen var mina livbojar. Min strategi och målsättning var redan från dag 1 tydlig. Jag skulle investera i långsiktiga case med växande vinst och utdelning där även utdelningsandelen bör vara på en rimlig nivå. Vid 40 års ålder skulle portföljens utdelning täcka samtliga mina utgifter, sluta arbeta kommer jag nog aldrig att göra då detta är en stor del av mitt liv. I minst 10-15 olika bolag skulle jag månadsspara i för att både köpa när det är dyrt och när det är billigt. Jag försökte även säkerställa att mina bolag skulle vara i olika sektorer och handlas på olika marknader, allt för att minimera risken. I början var dock mina analysverktyg trubbiga och jag visste inte fullt ut vad jag skulle titta efter. Utifrån detta gjorde jag alla de klassiska misstag man som investerare kan göra.


Efter att jag 2016 fått ett nytt kvalificerat arbete på en myndighet där jag skulle kunna få göra karriär inom mitt egna område blev också medlen för att kunna investera större. Ett av mina första långsiktiga case blev HM. När jag analyserade dem utifrån deras historik såg allting väldigt bra ut. De hade haft en långsiktigt stigande vinst, även så utdelning och var ett stort känt bolag. När deras aktie fortsatte ner 10-20-30 procent växte min oro, detta även isamband då många av mina andra aktier gick mindre bra. Tankarna och känslorna gjorde att jag började allokera om kapital, vilket likt synsättet jag växte upp med, enbart ledde till mindre genomtänkta ekonomiska beslut. Funderingar på om det här med börsen verkligen var något för mig växte fram. Där och då satte jag mig ner och gjorde en större analys både rent historiskt gällande hur börser och marknader tenderar att agera över tid men även hur jag på ett mera sofistikerat sätt kunde analysera och förstå bolagen jag ska investera i.

Det första jag förstod var att känslor inte är något som hör hemma när det kommer till investeringar. Världens olika börser och marknader rör sig i bull och bear trender, i perioder kommer även det finaste av bolag att gå ner kraftigt. Att då köpa och sälja efter känslor leder bara till att man konstant ligger efter.

Det andra jag förstod var att min strategi med att köpa regelbundet över tid rent historiskt skulle skapa ett bra prisgenomsnitt och därmed generera avkastning. Jag skulle med andra ord göra en fundamental analys av företagets historik, aktuella siffror och deras vision, idé framåt för att skapa en bild av om jag ansåg att deras affärsidé var långsiktigt hållbar. Fann jag idén långsiktigt hållbar inkluderade jag företaget i min portfölj med målsättningen om att aldrig sälja bolaget och att ständigt göra regelbundna köp. Skulle jag mot förmodan sälja bolaget skulle det då först ske efter en ny analys och omvärdering av företaget.

Det tredje och sista jag förstod var att jag måste hålla mig till min strategi för att vid 40 års ålder kunna ha byggt en portfölj i den storleken som då kan generera passiv inkomst i form av aktieutdelning för att täcka samtliga mina utgifter. Jag kommer att behöva tro på min strategi i vått som torrt, såklart med självkritik.

Allt eftersom tiden och åren har gått mellan 2016 till 2020 har olika omfattande politiska och ekonomiska skeenden ägt rum såsom Brexit, Trump och handelskrig. Dessa händelser har alla påverkat världens börser på ett eller annat sätt. I den direkta anslutningen till många av ovanstående händelser har världens börser och då även min depå gått ner. Men jag fann stöd i att jag vet att min strategi långsiktigt fungerar. Trots att det i enskilda dagar, veckor eller till och med månader kan vara enorma nedställ har jag fortsatt att månadsspara på.

I dagsläget består min aktieportfölj av 50-60 olika företag i ett flertal olika marknader. Jag har utöver det hand om 6 andras sparportföljer där jag helt eller delvis har det fulla ansvaret. Dessa utgår självfallet utifrån samma strategi, jag misstänker att jag inte skulle klara av att vara en kortsiktig trader då det är mycket svårt att jämnt och ständigt träffa rätt i börsens svallande vågor. Till det har jag börjat intressera mig för att hantera min premiepension och tjänstepension. Jag har sett till att maximera min privatekonomi sett till vilka tjänster jag använder och hur jag konsumerar för att möjliggöra frigörandet av kapital för investeringar.

Jag ser idag att jag har kommit mycket längre än vad jag tidigare trodde skulle vara möjligt. Målet med att ha möjligheten att kunna uppnå en aktieutdelning så stor att den skulle täcka mina månatliga utgifter vid 40 års ålder ser ut att vara fullt möjlig att nå. År efter år överträffar jag de mål jag har sett upp om att procentuellt gå bättre än Stockholmsbörsens breda index och just nu ligger jag något före i min prognos. Men sparande och investeringar handlar inte för mig enbart om pengar, vilket för många kan vara svårt att förstå. Det handlar om gemenskapen, gemenskapen med alla underbara människor jag har fått chansen att prata och diskutera sparande med. Det handlar om kärleken till att se långsiktiga projekt där man som enskild person de facto har en reell möjlighet att påverka världen omkring sig och sin egen situation långt utöver vad man själv tror är möjligt.

Mitt allra största råd till dig som läser detta och själv vill börja med aktier, fonder eller på annat sätt investeringar är att bara börja. Alla gör misstag, och då är det bättre att göra dem i början av ens sparande. Man ska framförallt våga fråga och våga delta i gemenskapen som finns på exempelvis sociala medier, inga frågor är för dumma.

Att komma igång med sitt sparande kräver inte heller stora belopp, det räcker gott och väl om man enbart kan avvara exempelvis 50 till 100 kr i månaden, det viktiga är att man sparar regelbundet och i ett flertal olika aktier. Exempelvis är ett regelbundet sparande på 100 kr i månaden med en årlig avkastning på 8 procent, Stockholmsbörsens genomsnittliga avkastning för perioden 1999 till och med 2018, sett över 40 år värt hela 325 tusen kr!

Våga börja, det kan förändra ditt liv på så många olika sätt som du idag inte ens kan drömma om.


Robert Sloberg
28 år, boendes i Malmö.
Brinner för privat och sparekonomi, sport och spel.
Utbildning: Filosofie mastersexamen i Statsvetenskap vid Lunds Universitet
Twitter: @RobertSloberg

Bilder från Avanza.se och Robert själv.Tack Robert för att du ville dela med dig av din sparresa!
Verkligen intressant läsning. 
Följer ni inte Robert på Twitter så är det dags att göra det nu. @RobertSloberg

Detta var första inlägget av flera där andra människor får skriva ner sin sparresa och publicera den på min blogg.
Inläggen släpps på måndagar.
Skulle du vara intresserad av att skriva ner din resa och få den publicerad på bloggen?
Skriv en kommentar eller skicka ett mail till pappabetalar2018(a)gmail.com.

lördag 18 januari 2020

Lördagstankar

Lördag morgon och det är lugnt och stilla här hemma. Barnen sover i skrivande stund och frun tittar ikapp på senaste avsnittet av SWAT. Jag såg hela igår men i vanlig ordning så somnar Mamma betalar? i soffan.

Billån

Veckan som varit har jag tänkt mycket på mitt billån. Jag funderar verkligen på att lägga billånet i bolånet istället. Skulle göra att vi sparar ett par hundralappar i månaden. Med ränta på ränta blir det en ansenlig summa.
Jag ska boka in ett möte med banken. Ska ändå förhandla om bolånet då ränterabatten går ut i mitten av mars.

Cashback

Passar på att tipsa om att MyBonus har en kampanj med Fortum. Du får 500kr cashback när du tecknar deras elavtal. Plus att du har 500kr rabatt på elen under första året. Avtalet har ingen bindningstid så du skulle kunna byta tillbaka till din gamla leverantör när du nyttjat erbjudandet.

Uppdaterar inlägget med att Cashbackshopping har en kampanj där du får hela 750kr i cashback. Även där får du 500kr rabatt på elen.
Tack Gratisprinsessan för det tipset!

Fotbolls EM i Dublin

Ja nu är det även klart att det blir en semester i Dublin i sommar.
Fick beskedet att vi fick biljetterna till Sveriges första match i Dublin. Så galet taggad på detta. Boendet bokade vi för längesedan men har det öppet ifall det skulle dyka upp andra boendemöjligheter. Flyget är betalat och klart sedan igår kväll.

Så nu är alla förutsättningar klara för att åka och njuta av mitt andra mästerskap. Sotji var superkul men har en känsla av att detta kommer bli minst lika bra.

Det kostar såklart en del att åka iväg såhär. Jag tror dock att jag nämnt det tidigare, vi är några grabbar som sparar en slant var varje månad in på ett gemensamt konto. Så då finns det en del pengar att ta av från den kassan.
Det betyder att när vi väl åker så finns redan pengarna för det mesta. Eftersom vi var iväg till Sotji för knappt två år sedan och tömde kontot då, så har vi inte lyckats bygga upp allt för mycket pengar i dagsläget. 
Räknar dock med att jag själv inte kommer behöva punga ut mer 5 000 för allt(inklusive mat och sådant). Det känns helt okej.

Sparresor, på måndag publiceras den första sparresan

Ja som ni kanske läst så har jag sökt personer som vill skriva ner sin sparresa. Det har varit god respons på detta. 
Superkul tycker jag och jag är verkligen överraskad att ni var så många som var intresserade. Jag har ett gäng sparresor redo för publicering och nu kan ni läsare se framemot att varje måndag morgon från 05.55 titta in på bloggen och läsa en sparresa. 

Jag är fortfarande öppen för fler sparresor så är du intresserad för du gärna säga till.

Nu börjar hemmet vakna till liv. På måndag kommer alltså nästa blogginlägg. Trevlig helg!

tisdag 14 januari 2020

Tröga storbanker

Tröga, krångliga storbank

Det var väl inget nytt tänker ni. Kanske är det bara något att vänja sig vid.
Storbankerna är krångliga.

Som ni läste nyligen, Jag har betalat av mitt CSN-lån 
Tanken var att summan som frigörs ska läggas på nästa lån, billånet.

Jag får många frågor om varför jag inte betalar av billånet före CSN-lånet.
Det var ganska enkelt. CSN har jag följt avbetalningsplanen. Speedade på den lite under 2019 för att slippa admin.avgiften som skulle kommit i januari. Med den avgiften hade räntan landat på mer än vad billånet kostar oss. Så dels det men den stora grejen i att billånet är kvar, billånet ligger på lite över 80 000kr. CSN betalade jag knappt 2 000kr för att lösa i december.

Men som sagt, nu är tanken att de frigjorda kassaflöde ska öka amorteringen till billånet.
Jag ringde upp min bank (Swedbank). Har billånet hos Swedbank Finans. Tanken var att öka amorteringen med ca 700kr.

För det första var det inte så enkelt, Det gick inte att prata med Swedbank Finans, trots att det är där lånet finns. 
Så jag fick ringa upp mitt bankkontor och be dem fixa. 

Sagt och gjort.
Nu kunde ju inte de fixa detta själva utan de måste kontakta Swedbank Finans.
Så mitt bankkontor ringde till Swedbank Finans för att lösa detta.

Ganska snabbt fick jag ett samtal av min bank, kanske 10 min efter att jag lagt på.
Det var visst inte så "enkelt". Nu måste de skicka papper hem till mig (eller att jag kommer in till kontoret). Jag ska skriva på dessa och skicka tillbaka. Inte nog med det så skulle det kosta mig 300kr att ändra amorteringstakten, eftersom det är en villkorsändring.

Suck.
För det första, galet att det inte går att ändra amorteringstakten på ett lån via telefon. Jag har redan identifierat mig med Bank-ID innan jag pratade med kvinnan på banken.
För det andra, 300kr för att ändra amorteringstakt.

Jag sa tack men nej tack. 
Jag vet att det går att göra kostnadsfria extraamorteringar. Dock måste jag inför dessa ringa min bank, som kontaktar Swedbank Finans, så jag kan få ett annat OCR för den inbetalningen.

Det är faktiskt så att jag blir lite sugen på att, varje månad ringa och göra en extraamortering, bara för att jävlas lite. Djävulshornen växer.

Men det jag iaf bestämde mig för är att inte betala banken 300kr. Jag kommer att spara undan 700kr varje månad på bilkontot (tidigare summa för amortering på CSN) och vid minst ett tillfälle per år göra en extraamortering. Det blir lite av en principsak. Jag tycker inte att de ska kunna ta betalt för det.

Har du läst mina mål för 2020 så är det detta som blir grunden i att jag kommer fixa en extraamortering på minst 7 000kr på billånet. Om inte bilen strular för mycket och dessa pengar måste gå till reparationer.

Funderar också på att baka in billånet i bolånet. Återkommer med det i mars när jag haft möte med banken.

Vad hade du gjort?


söndag 12 januari 2020

Mina mål 2020

Mål 2020Förra året så klarade jag min mål. Det är väl också det som är tanken. Att klara målen.
I år blir det lite annorlunda mål.
Jag skippar utdelningsmålet då det är svårt för mig att påverka. Jag kommer inte heller ha ett mål att portföljen ska vara värd så och så många kronor. Hur börsen ska gå är omöjligt för mig att veta.

Vad blir årets mål?Detta år kommer målen handla om saker jag kan påverka. Istället för att portföljvärdet ska ligga på något särskilt så kommer målet istället att vara hur stora insättningar jag ska göra till portföljen.
Här kommer mina nya mål.

Jag har mitt långsiktiga mål, att utdelningsportföljen ska bekosta familjen en utlandsresa varje år. Det är det långsiktiga målet och det mål jag tycker är viktigast just nu.
Det är många år kvar på det målet.

Mål 2020


1. Minst 38 000kr i börssparande. (ej medräknat barnsparandet)

2. Fortsätta amortera 3 000kr på bolånet

3. Sparkvot: 19% (18,9%, 2019)

4. Amortera minst 7 000kr extra på billånet.

Detta var mina ekonomiska mål för 2020. Iår kommer jag ha några andra mål som inte rör ekonomin.

5. Löpa 350 km

6. Besöka min syster i Paris

7. Möta upp någon bloggare/twitterrofil/läsare på en stämma eller annan plats

Tankar:

1.
Personligen så tycker jag att det låter grymt bra att lägga 38 000kr på börssparande under 2020. Det är mer än våra månatliga överföreningar. Våra automatiska överföringar ligger på 33 000kr för 2020. Det innebär att jag måste hitta 5 000kr att investera på något sätt. Extra inkomster eller något liknande. För dessutom försöka göra några smyghöjningar av autoöverföringarna under året, som jag gjorde under 2019.

Tyvärr skulle 38 000kr innebära en sänkning av börssparandet eftersom att vi under 2019 lastade in hela 52 000kr. Men vi kommer inte komma in i samma intäkter under 2020 som vi hade under 2019. 

En månad sparade vi 20 000kr då Mamma betalar? bytte arbete under året och fick en saftig slutlön som slängdes in på börsen. 
Vilket du kan läsa om i inlägget med Sparkvoten för April
Det räknar vi inte med under 2020. Lika så fick jag ett mindre arv och kunde lägga 3 000kr extra på börsen en månad. 
Det kan du läsa om i inlägget Ett arv!

Det betyder att det blev 23 000kr sparat under 2019 som vi inte räknat med eller kunnat påverka. Drar vi bort det från sparande så sparade vi "bara" 29 000kr på börsen. Så i jämförelse med det så känns målet betydligt svårare. 

Jag tror vi fixar det iaf.

Kom ihåg att jämföra bolånet.
Finns en hel del pengar att spara på lägre ränta
2.
Ett mål som inte är svårt att klara då det är i linje med vad jag redan gör. Dock vill jag ha det som ett mål för att jag funderat på att minska amorteringarna på bolånet.
Jag har tänkt klart här och jag vill fortsätta amortera 3 000kr på bolånet just för att hålla risken i privatekonomin nere. Så därför är målet att fortsätta amortera samma summa även under 2020.

3.
Här kan det bli svårt. Jag vill inte vara sämre än förra året. Som var ett grymt år. 
Men som jag också beskrev under mål 1 så har det varit en del oväntade intäkter som vi kunnat lägga på börsen.
Våra intäkter har sedan jag startade bloggen minskat för varje år. Detta pga att vi prioriterar mer ledig tid och valt att ha mindre ansvar (vilket betyder lägre lön) på våra arbeten för att ha ork hemma. 
Även under 2020 kommer det innebära att intäkterna bli lägre än under 2019. 
Det bådar för att sparkvoten då blir högre, eftersom vi inte drar ner på sparandet, snarare tvärtom.

Vi ska dock komma ihåg att 2019 bjöd på 23 000kr direkt till sparandet och jag har svart att tro att vi ska kunna fixa en sådan summa under 2020 (om det inte regnar pengar någon dag under året).

Jag tror därför att detta blir riktigt svårt men jag hoppas det ska dyka upp några sätta att tjäna lite extra pengar under året som jag kan spara. 

Har du något tips på extrajobb i Västeråstrakten? 

4.
Under 2019 så amorterade jag färdigt mitt CSN-lån. Det var ca 2 månader snabbare än jag behövde. Enbart för att slippa administrationsavgiften på 150kr som kommer varje januari. 
Det kan du läsa om i inlägget Jag har betalat av mitt CSN-lån

Det var en väldigt skön känsla att bli av med ett lån. Det ökade också mitt kassaflöde och fick mig att fundera på vad jag skulle använda de pengarna till.

Nu när PB? har blivit så sparsam så blev första tanken så klart hur dessa ska sparas.
Det hade varit ett ypperligt tillfälle att lägga dessa ca 700kr per månad på börsen för att lättare nå det nya sparkvots målet.
Men nej nu vill jag fortsätta beta av lån. Billånet ligger idag på ca 83 000kr. Det tycker jag är lite väl mycket. Därför tänker jag att mina CSN pengar kan läggas undan och i slutet av året gör jag en extraamortering på minst 7 000kr.
Att fortsätta amortera skulderna är en viktig del i att höja nettoförmögenheten.

5.
Iår blir året då jag på allvar kommer tänka mer på hälsa än tidigare. Detta grundar sig i mina barn inte är pyttesmå längre och jag har nog inga ursäkter i att jag inte kan lämna dem själva i 30-45 minuter en gång i veckan.

350 km kand et säkert vara många som fnyser åt. för mig tror jag att det är ett bra men lagom högt satt mål. 
Tanken är att spring en gång i veckan och det skulle då innebära ca 6,7km per vecka.
Jag kommer börja med kortare sträckor och hoppas på att öka distansen med tiden.
Här får ni verkligen hålla tummarna för mig.

6.
Min syster har flyttat till Paris. Hon bodde tidigare i Birmingham. Tanken var att besöka henne där men det blev aldrig av och det är något jag ångrar idag. Nu har hon alltså flyttat till Paris så då SKA jag besöka henne. Antingen jag och MB? eller hela familjen.

Detta skulle jag nog faktiskt påstå vara mitt viktigaste mål under året.

ViaSpar Finans AB är ett inlåningsföretag som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. 
Ränta från 4.5% upp till 7,43% effektiv sparränta.
7.
Jag har nu blogga i lite mer än 2 år. Jag har på detta sätt kommunicerat med många via min blogg, andra bloggar och på Twitter. 

Jag skulle vilja "levla upp" detta sociala umgänge med en IRL träff.
Det känns läskigt, dels för att jag försöker hålla mig lite anonym (inte superviktigt men ändå skönt att inte var helt publik). Dels för att man byggt upp en bild av andra som kanske inte alls stämmer.

Men hursomhelst så vill jag gärna träffa er på något sätt under året. Det skulle kunna vara på någons stämma eller kanske någon aktieträff i Västerås.

Kom gärna med förslag!

torsdag 9 januari 2020

Målen 2019, hur gick det?

Genomgång av mina mål 2019


Då var det äntligen dags att gå igen målen för 2019.
Har jag skött mig?

Denna gång så satt jag verkligen och funderade på hur målen för 2019 skulle se ut.

Det var inte lätt att hitta några konkreta mål, men jag landade i några.
Här kan du läsa hela det inlägget:
Årets ekonomiska mål,2019

Det roligaste, såhär i efterhand är denna mening:


"Det bästa för vår familj är ju helt klart att börsen faller och vi får komma in billigare på börsen."


Så att börsen gått upp som den gjort är ju egentligen inte så bra. 

Kul i ett kort perspektiv. Det kommer vi se när målen nu summeras. Men det hade såklart varit bättre att få köpa in sig billigare.

Det här målen för 2019 lite mer sammanfattade:Mina mål 2019:


Jag exkluderar min lekportfölj i detta, här kan du se mina portföljer. Portfölj.


1. Årlig utdelning: 3 000kr (2 742kr, 2018)

2. Totalt portföljvärde: 75 000kr 

3. Sparkvot: 15% (12%, 2018)Långsiktigt mål:

Utdelningarna från min portfölj, Behåll!, bekostar en årlig utlandsresa för familjen.


Hur har det gått?

1. Vi börjar med första målet. Utdelningar, som är en ganska viktigt del för mig eftersom det är det som tillslut gör att vi kommer nå det långsiktiga målet. 
År 2018 delade mina innehav ut 2 742kr. Med tanke på att jag inte lastade in så mycket pengar varje månad i portföljen, bara 700kr per månad (under 2018). Så kändes 3 000kr som ett rimligt mål.
Nu i efterhand så har jag lyckats höja sparandet till utdelningsportföljen så att den i december ligger på 1 400kr varje månad. En dubbling sedan året började. Detta har dock skett i etapper och sista höjningen var den största och det var ganska nyligen. 
Det kan du läsa om här:
Löneökning

Nu när jag broderat ut detta så är det dags att berätta att jag därför slog mitt mål.
2019 bjöd på 3 632kr i utdelning.
Jag var lite feg i mitt mål såhär i efterhand, men hade jag inte successivt höjt mitt sparande så tror jag inte jag kommit i mål.

Just att sia om utdelningar tycker jag är svårt och faktiskt inget jag själv kan styra. Det blir liksom som det blir.

Kan iaf säga check på det första målet. Skönt.

2. Portföljvärdet då. Jag hoppades på att portföljen skulle vara värd 75 000kr. 
Det var inga problem att klara detta året. Dels har jag som jag skrivit, gjort större insättningar än vad jag trodde. Och dessutom. som ni alla vet, har börsen gått magiskt bra. Min portfölj var värd 112 000kr den sista december 2019. Snacka om att verkligen klara målet. 
Nu räknar jag även med min lekportfölj här och det var nog inte tanken egentligen, så om man vill kan man dra av knappa 5 000kr.

Så check på denna också. Med råge!

   3. Sparkvoten! Helt klart godkänd även denna.
   Jag trodde att det skulle vara lite svårare än det blev. Men det finns några händelser som har gjort att det gick så bra som det gjorde. Kommer skriva ett eget inlägg kring detta under januari.

   Men målet var alltså 15%, en höjning från 12% som vi precis klarade 2018, med hjälp av ett litet extra sparande i december 2018. 


   Detta år blev slutresultatet 18,9%. 3,9% över årets mål och hela 6,9% mer än året 2018.


   Bra gjort av oss och faktiskt det jag är mest nöjd med. Speciellt då det är något vi kan påverka.


   Här kan du se månad för månad hur sparkvoten gick:


   Långsiktigt mål.
   Detta är inget mål som ska klaras av under 2019 eller de närmsta åren framöver.
   Årets utdelning på 3 632kr är inget som tar oss på någon semesterresa dit vi vill. 
   Det skulle så klart kunna öka möjligheten att åka någonstans om vi skulle ta utdelningen för att subventionera en resa. Men eftersom målet är att åka på en resa varje år för utdelningen så vore det dumt att inte återinvestera utdelningarna för att maximera ränta på ränta effekten.

   Så jag ger varken godkänt eller ej godkänt på denna. Det rullar på och jag hoppas vi kommer i hamn med detta mål innan barnen flyttat hemifrån. 
   Det går ju ifs ingen nöd på oss när det gäller resande, barnen har fått se betydligt mycket mer än jag hade i deras ålder.

   3 av 3 mål avklarade

   Vilket bra år helt enkelt!

   Alla målen avklarade med bravur och det långsiktiga målet rullar på.
   Såhär i efterhand så blev det lätt. Hade det varit ett år som 2018 så hade det nog sett annorlunda ut.

   Detta får mig att tänka till lite extra nu när målen ska formuleras för 2020.
   Jag ska försöka lägga de på ett sätt att det inte spelar lika stor roll hur marknaden går. Eftersom det är svårt för mig att styra det.


   Har ni några tips? Hur ser era mål ut?
   Vad skulle ni vilja se att jag sätter för mål?

   måndag 6 januari 2020

   Månadsrapport december 2019

   Månadsrapport!

   Inlägget innehåller reklam och annonslänk från Viaspar.


   Att varje månad gå igenom köp och sälj är inte superviktigt när du har en långsiktig portfölj.
   Men det kan vara kul att se vilka aktier som gått bra och dåligt, och fundera på varför.

   Jag hoppas också att ni som läser kan tycka att de är kul att se vad jag köpt eller sålt.
   Lämna gärna en kommentar med dina köp eller sälj!


   December

   Hela året 2019 blev tillslut ett börsår att minnas med stor glädje. 34,57% har mitt jämförelseindex (hela Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar) gått upp under 2019.
   Jag undrar hur länge det dröjer tills ett sådant år kommer igen, om det kommer ett så bra år igen.
   Extra glad att jag lyckades slå börsen detta år. Mer om det i min årssummering som kommer i ett senare inlägg.

   December var en riktigt bra månad för börsen. Index steg 3,57%. Fina siffror.
   Portföljen ville inte vara sämre och mäktade faktiskt med en uppgång på hela 5,75%


   3,57% OMXSCAPGI 191202-191230


   Portföljen:


   Månadens vinnare: 
   Klövern A steg 24,12% under december.
   Jag köpte in mig precis i början på december så tyvärr är det ett litet innehav. Det är alltid kul när bolagen stiger men i detta fall hade jag önskat att Klövern inte gått så bra för att målet är att öka innehavet under några månader framåt. Idag är Klövern 1,24% av portföljen. Hade gärna viktat upp den till 5%.
   Hur hade du gjort? Köpt mer eller avvaktat på billigare aktiekurs?


   Scandic och Clas Ohlson, På delad andra plats med ca 18% under december.
   Scandic 10% av portföljvärdet, bidragande orsak att portföljen gick bra denna månad. Gillar innehavet och kommer äga denna länge. Nöjd med storleken på innehavet idag.

   Clas Ohlson 6% av portföljen. Inte så jättemånga som är förtjusta i Classe. Jag har ägt i några år. Ligger plus och har gjort en bra affär med utdelningar och allt. Behåller då jag tror de fixar denna omställning och ser vi på aktiekursen under 2019 så har det varit ett bra år för Classe. 45% under året.
   Jag behåller men köper inte mer, 6% av portföljen känns ok.


   Månadens förlorare: 
   Tele 2, -3.86%.
   9% av portföljvärdet. Tele 2 har haft ett bra år med en fin extra utdelning, förutom det fina årliga utdelningarna. Så med utdelningar har Tele2 haft en schysst år.
   Jag tycker att alla portföljer borde ha ett telekombolag, jag väljer då Tele2.


   Köp och sälj:
   Utdelningar:   Som jag nämnde tidigare så har jag börjat köpa in mig i två fastighetsbolag. Klövern som gått väldigt bra i december men även Diös, som gick upp över 5% i december.

   I lekportföljen sålde jag av Kindred. Kände att jag inte var så sugen på att äga bettingbolag. Var nog första och sista gången ni såg att sådant bolag i min portfölj. Blev en lite vinst men inget märkbart.
   Nu ska jag hitta något nytt bolag till lekportföljen. Får se vad det kan bli.

   Till utlandsportföljen blev det bara ett köp i Avanza global. Eftersom det kostar en del courtage att köpa utländska aktier så får mina insättningar ligg och vila i Avanza global tills det blir en tillräcklig summa.

   Har ni något tips på ytterligare en tredje månadsutdelare jag kan lägga mina pengar i?

   Utdelningarna är inte så mycket att orda om. 12 kronor efter källskatt. Bättre än noll iaf. Kommer dock dröja ett tag innan det går att återinvestera dessa på direkten.   Hur gick din portfölj i december?


   ViaSpar Finans AB är ett inlåningsföretag som erbjuder 
   sparkonton utan insättningsgaranti. Ränta från 4.5% upp till 7,43% effektiv sparränta.

   Disclaimer: All form av aktie/fondhandel kan leda till att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital.
   Ingenting du läser på min blogg skall ses som någon form av rådgivning. Jag skriver endast om min egen resa och hur jag själv tänker när jag investerar.    Söker dig som vill berätta din sparresa/historia

   Vill du berätta hur du började spara pengar. 
   Vad gjorde att just du hittade till aktie eller fondssparande.
   Var det enkelt? Fick du hjälp av någon? Var det lätt/svårt?

   Eller har du något annat att berätta om just gällande din resa/historia?

   Du kanske inte tror att just din berättelse är intressant men det tror jag.
   Skriv en kommentar med din mail eller skicka ett mail till pappabetalar2018@gmail.com så berättar jag gärna mer.

   Tror att många av er som läser min blogg själva har något intressant att förmedla. 

   Ska bli kul att få publicera din berättelse här på bloggen.

   lördag 4 januari 2020

   GratisPengen december 2019


   Projekt GratisPengen

    Inlägget innehåller reklam och annonslänk från Ebuno
   och Reward Network.

   December månad är redan över sedan några dagar tillbaka.
   Hur har det då gått för mitt projekt GratisPengen?

   Jag ska erkänna att jag varit alldeles för slapp med panelerna denna månad. Har tonvis med mail om enkäter som kan göras. Januari ska bli bättre med panelerna. I vanliga fall har mornarna på helgerna vigts åt panelundersökningar men december har vi haft en adventskalender med aktiviteter för barnen och det har gjort att det inte funnits så mycket tid att sitta med panelerna. Dock har jag hunnit svara på några undersökningar. Finns en hel del pengar som ligger fast i olika panelbolag men inte kommit upp i gränsen för uttag. Det är nackdelen med att vara medlem i så många paneler som jag är.

   Som tur är så rullar cashback på. Autobutler erbjudandet via Reward Network bjöd på 136kr. Någon julklapp och apoteksköp gjorde att det blev lite mer cashbackpengar. Trevligt.
   Denna månad är inte en av de bästa men det är fortfarande en riktigt bra månad. Längre ner ser du hur stora intäkterna varit denna månad.

   Pengarna som investerats från projektet ligger nu på ca 13 300kr och det är jag väldigt glad för.


   Sammanställningar och portfölj. 
   Portföljen ligger idag på ca 15 300kr (ca 13 700kr föregående månad). Projektet har pågått i 23 månader. Inkomsterna har legat på i snitt 577kr/månad. Inte illa.


   Ebuno, den bästa panelsidan.

   December

    839kr till GratisPengen.

   Panelerna gav 99kr.

   Ebuno 99kr


   Cashbacksidorna  740kr.
   MyBonus 147kr
   Refunder 200kr
   Reward Network 243kr
   Bonusway 150kr


   Annons Komplett Bank.
   Kreditkort med bra cashback.
   2% cashback på internetköp, 1% på övriga köp.
   Kreditkortsbonus 0kr.
   Komplett Bank, kreditkort 0kr


   En ny panel finns på listan med paneler. Ny denna månad är 

   Damernas Värld - panelen

   Vill du testa några paneler så har jag listat 45 st på sidan 

   De som gett mest pengar är längst upp så börja med 1:an på listan och registrera dig på dem längst uppe om du inte vill vara med i så många. Jag har precis uppdaterat dem med månadens intäkter.

   Är det värt det?

   Man kan tycka att det är småpengar att hålla på såhär men det är verkligen gratispengar. Cashbacksidorna är pengar rakt ner i portföljen. De kräver bara att jag använder deras hemsida när jag ska köpa något. Inte så jobbigt.
   Har gjort en lista med bra erbjudanden som du kan ta del av, gör du alla kostar det dig inget, förutom tiden och du kommer få över 1 700kr i cashback.

   Läs om det här:

   Preem eller Komplett är ännu lättare, jag använder kortet och de ger cashback. Det går också att kombinera cashbacksidorna med kreditkortens bonus. Bonus på Bonus.

   Panelerna är det som tar lite tid men jag försöker göra det vid tillfällen då jag annars bara skulle slösurfa eller spela ett meningslöst mobilspel,

   Annons Reward Network, den bästa cashbacksidan.


   Vill du stödja mig i "GratisPengen" får du gärna bli medlem på dessa sidor för att själv få återbäring på dina köp.

   På Reward Network får du ingen välkomstbonus men de har bäst cashback 
   och ger bra bonus på nya medlemmar:

   Reward Network är sidan med högst cashback:
   På Bonusway får du 100kr när du gjort ditt första köp:
   På MyBonus och Refunder får du en välkomstbonus på 50kr om du klickar på min länk:
   På Cashbackshopping och Cashback Ninja får du en välkomstbonus på 25kr om du klickar på min länk:
   Ingen bonus, bara cashback:


   Tack för din hjälp! Hoppas du kan spara några kronor på dina köp.

   Hur har det gått för er?
   Paneler?
   Cashback?
   Söker dig som vill berätta din sparresa/historia

   Vill du berätta hur du började spara pengar. 
   Vad gjorde att just du hittade till aktie eller fondssparande.
   Var det enkelt? Fick du hjälp av någon? Var det lätt/svårt?

   Eller har du något annat att berätta om just gällande din resa/historia?

   Du kanske inte tror att just din berättelse är intressant men det tror jag.
   Skriv en kommentar med din mail eller skicka ett mail till pappabetalar2018@gmail.com så berättar jag gärna mer.

   Tror att många av er som läser min blogg själva har något intressant att förmedla. 
   Ska bli kul att få publicera din berättelse här på bloggen.

   torsdag 2 januari 2020

   Sparkvot december 2019


   Sparkvot december 16%   Inlägget innehåller reklam och annonslänk
   från Fortum och Komplett Bank SE

   Klicka här så kan du se alla tidigare sparkvoter!!


   December

   Sista månaden på året summeras och en fin sparkvot på 16% står klar.
   Det gör att vi går i mål med fanan högt, målet gällande sparkvoten för hela 2019 är nådd, med råge.
   Jag kommer skriva mer om det i framtida inlägg.
   Jag och Mamma betalar? har för första gången lyckats spara mer än 100 000kr av vår lön under ett år. Kul som tusan. Dock är 36 000kr amortering på bolånet.

   En bra månad är till ända. Inga konstigheter på inkomstsidan.   Hos Fortum får du som ny kund, 500kr rabatt på din el. Denna betalas ut under de första 12 månaderna.
   Detta gör Fortum mycket prisvärda första året. 

   Här kan ni se inkomster och sparande:

   Som sagt, inte så mycket att säga om inkomsterna och sparandet denna månad. Det bara rullar på.


   Med ett sparande på 7 115kr gör det alltså att november landar på 16%.
   Det innebär att 2019 års snitt ligger på 18,9%. Målet är att hålla oss över 15%.
   Kul att mål slogs med god marginal.


   1% cashback på alla köp och 2% på alla internetköp.
   Kan vara det bästa kreditkortet för dig som vi ha reda pengar tillbaka.   I sparande räknar jag amortering på huset.
   Mamma betalar?s sparande i fonder, mina aktieköp och barnsparande.

   Räntesparande som inte räknas med i sparkvoten

   Vi har ett bilkonto, renoveringskonto, resekonto och buffertkonto.


   Hoppas ni också är nöjda med ert sparande denna månad!
   Hur mycket sparade ni?

   Söker dig som vill berätta din sparresa/historia

   Vill du berätta hur du började spara pengar. 
   Vad gjorde att just du hittade till aktie eller fondssparande.
   Var det enkelt? Fick du hjälp av någon? Var det lätt/svårt?

   Eller har du något annat att berätta om just gällande din resa/historia?

   Du kanske inte tror att just din berättelse är intressant men det tror jag.
   Skriv en kommentar med din mail eller skicka ett mail till pappabetalar2018@gmail.com så berättar jag gärna mer.

   Tror att många av er som läser min blogg själva har något intressant att förmedla. 
   Ska bli kul att få publicera din berättelse här på bloggen.

   tisdag 31 december 2019

   Gott nytt år!   Gott Nytt År 

   Önskar Pappa Betalar?


   Ja gott nytt år på er!
   Nu är 2019 slut och vilket börsår det varit. Svårt att tro att det ska kunna bli ett lika bra år 2020 men man kan alltid hoppas.

   Jag har nu bloggat i två år. Detta blir inlägg 271 i ordningen. Inte illa.
   Iår blir det totalt 103 inlägg.
   Det är färre än 2018 (166 inlägg) men känns mer rimligt att det är kring 100 inlägg jag kommer ligga på framöver.
   I början på Januari kommer det en summering av året som varit och jag har en del att skriva om.


   Jag vill tacka alla ekonomibloggar där ute som jag följt under året. Ni inspirerar, fortsätt med det!
   Vill också tacka er som läser och alla ni som orkar lämna en kommentar ibland. Det är superkul och ger så mycket att höra era tankar!   Njut av en härlig nyårsafton så ses vi nästa år!
   Här kan du läsa mina mest lästa inlägg under 2019:   1. Letar efter en månadsutdelare
   2. Nästan en halv miljon undansatt på banken
   3. Ett arv!
   4. Jag har betalat av mitt CSN-lån   Varför inte börja det nya året med Vimla

   En framgångsfaktor i att kunna spara pengar är att dra ner på de fasta utgifterna.
   Ett sätt vi lyckats spara pengar på är att byta mobilabonnemang till Vimla. Nu är hela familjen kund hos Vimla.

   4 abonnemang hos Vimla ger oss en lägre utgift en vad två abonnemang hos Tele2 gav oss tidigare.

   Just nu får du halva priset på ett abonnemang hos Vimla de första 3 månaderna.
   Läs mer om det här:
   Snart har hela familjen sitt abonnemang hos Vimla